ภาพกิจกรรม - การประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหาร

การประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหาร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรฝ่ายบริหารได้ประชุม เพื่อวางแผนเตรียมเอกสารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้เชิญ อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มาให้ข้อคิดและแนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 6429

img 6430

 

img 6431

img_6429
img_6429
Image Detail Image Download
img_6430
img_6430
Image Detail Image Download
img_6431
img_6431
Image Detail Image Download
img_6433
img_6433
Image Detail Image Download
img_6435
img_6435
Image Detail Image Download
img_6436
img_6436
Image Detail Image Download
img_6437
img_6437
Image Detail Image Download
img_6438
img_6438
Image Detail Image Download
img_6439
img_6439
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery