ภาพกิจกรรม - การสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ใหม่ ๑๓ ไร่) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

611 2

611 3

611 6

611 8

611 1
611 1
Image Detail Image Download
611 2
611 2
Image Detail Image Download
611 3
611 3
Image Detail Image Download
611 4
611 4
Image Detail Image Download
611 5
611 5
Image Detail Image Download
611 6
611 6
Image Detail Image Download
611 7
611 7
Image Detail Image Download
611 8
611 8
Image Detail Image Download
611 9
611 9
Image Detail Image Download
611 10
611 10
Image Detail Image Download
611 11
611 11
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery