ภาพกิจกรรม - ประชุมปรึกษาการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย

ประชุมปรึกษาการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้ประชุมปรึกษาการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ แผนที่ 12 สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั้งยืน (อพท.) โดย พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ที่ปรึกษา อพท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน

img 1129

img 1133

img 1150

img 1147

img_1129
img_1129
Image Detail Image Download
img_1130
img_1130
Image Detail Image Download
img_1132
img_1132
Image Detail Image Download
img_1133
img_1133
Image Detail Image Download
img_1134
img_1134
Image Detail Image Download
img_1135
img_1135
Image Detail Image Download
img_1147
img_1147
Image Detail Image Download
img_1150
img_1150
Image Detail Image Download
img_1152
img_1152
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery