ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมงานวันประสาทปริญญาปริญญาประจำปี ๒๕๕๙

ประชุมเตรียมงานวันประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงานวันประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๙ และ การเตรียทความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

img 1189

img 1173

img 1178

img 1175

img_1173
img_1173
Image Detail Image Download
img_1175
img_1175
Image Detail Image Download
img_1176
img_1176
Image Detail Image Download
img_1178
img_1178
Image Detail Image Download
img_1181
img_1181
Image Detail Image Download
img_1185
img_1185
Image Detail Image Download
img_1188
img_1188
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery