ภาพกิจกรรม - พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑”

พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้จัดพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑” นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง และหน่วยงานราชการ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑” มีจำนวนทั้งหมด ๑๐๕ รูป/คน และมอบใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ณ ศาลาหลวง อนุพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง  ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

img 0771

img 0930

img 1001

img 1044

img 1048

img 0957

img_0645
img_0645
Image Detail Image Download
img_0649
img_0649
Image Detail Image Download
img_0657
img_0657
Image Detail Image Download
img_0666
img_0666
Image Detail Image Download
img_0668
img_0668
Image Detail Image Download
img_0670
img_0670
Image Detail Image Download
img_0671
img_0671
Image Detail Image Download
img_0672
img_0672
Image Detail Image Download
img_0674
img_0674
Image Detail Image Download
img_0675
img_0675
Image Detail Image Download
img_0682
img_0682
Image Detail Image Download
img_0729
img_0729
Image Detail Image Download
img_0731
img_0731
Image Detail Image Download
img_0732
img_0732
Image Detail Image Download
img_0733
img_0733
Image Detail Image Download
img_0736
img_0736
Image Detail Image Download
img_0739
img_0739
Image Detail Image Download
img_0740
img_0740
Image Detail Image Download
img_0741
img_0741
Image Detail Image Download
img_0742
img_0742
Image Detail Image Download
img_0743
img_0743
Image Detail Image Download
img_0744
img_0744
Image Detail Image Download
img_0749
img_0749
Image Detail Image Download
img_0752
img_0752
Image Detail Image Download
img_0755
img_0755
Image Detail Image Download
img_0756
img_0756
Image Detail Image Download
img_0758
img_0758
Image Detail Image Download
img_0761
img_0761
Image Detail Image Download
img_0762
img_0762
Image Detail Image Download
img_0763
img_0763
Image Detail Image Download
img_0764
img_0764
Image Detail Image Download
img_0765
img_0765
Image Detail Image Download
img_0766
img_0766
Image Detail Image Download
img_0767
img_0767
Image Detail Image Download
img_0768
img_0768
Image Detail Image Download
img_0769
img_0769
Image Detail Image Download
img_0771
img_0771
Image Detail Image Download
img_0780
img_0780
Image Detail Image Download
img_0786
img_0786
Image Detail Image Download
img_0794
img_0794
Image Detail Image Download
img_0804
img_0804
Image Detail Image Download
img_0807
img_0807
Image Detail Image Download
img_0808
img_0808
Image Detail Image Download
img_0809
img_0809
Image Detail Image Download
img_0811
img_0811
Image Detail Image Download
img_0812
img_0812
Image Detail Image Download
img_0813
img_0813
Image Detail Image Download
img_0814
img_0814
Image Detail Image Download
img_0816
img_0816
Image Detail Image Download
img_0817
img_0817
Image Detail Image Download
img_0818
img_0818
Image Detail Image Download
img_0819
img_0819
Image Detail Image Download
img_0820
img_0820
Image Detail Image Download
img_0821
img_0821
Image Detail Image Download
img_0823
img_0823
Image Detail Image Download
img_0825
img_0825
Image Detail Image Download
img_0828
img_0828
Image Detail Image Download
img_0830
img_0830
Image Detail Image Download
img_0832
img_0832
Image Detail Image Download
img_0838
img_0838
Image Detail Image Download
img_0845
img_0845
Image Detail Image Download
img_0850
img_0850
Image Detail Image Download
img_0868
img_0868
Image Detail Image Download
img_0872
img_0872
Image Detail Image Download
img_0873
img_0873
Image Detail Image Download
img_0876
img_0876
Image Detail Image Download
img_0882
img_0882
Image Detail Image Download
img_0902
img_0902
Image Detail Image Download
img_0903
img_0903
Image Detail Image Download
img_0904
img_0904
Image Detail Image Download
img_0905
img_0905
Image Detail Image Download
img_0906
img_0906
Image Detail Image Download
img_0907
img_0907
Image Detail Image Download
img_0908
img_0908
Image Detail Image Download
img_0909
img_0909
Image Detail Image Download
img_0910
img_0910
Image Detail Image Download
img_0911
img_0911
Image Detail Image Download
img_0919
img_0919
Image Detail Image Download
img_0925
img_0925
Image Detail Image Download
img_0927
img_0927
Image Detail Image Download
img_0930
img_0930
Image Detail Image Download
img_0937
img_0937
Image Detail Image Download
img_0943
img_0943
Image Detail Image Download
img_0946
img_0946
Image Detail Image Download
img_0957
img_0957
Image Detail Image Download
img_0975
img_0975
Image Detail Image Download
img_0979
img_0979
Image Detail Image Download
img_1001
img_1001
Image Detail Image Download
img_1004
img_1004
Image Detail Image Download
img_1011
img_1011
Image Detail Image Download
img_1020
img_1020
Image Detail Image Download
img_1021
img_1021
Image Detail Image Download
img_1023
img_1023
Image Detail Image Download
img_1025
img_1025
Image Detail Image Download
img_1026
img_1026
Image Detail Image Download
img_1030
img_1030
Image Detail Image Download
img_1036
img_1036
Image Detail Image Download
img_1040
img_1040
Image Detail Image Download
img_1044
img_1044
Image Detail Image Download
img_1048
img_1048
Image Detail Image Download
img_1053
img_1053
Image Detail Image Download
img_1057
img_1057
Image Detail Image Download
img_1058
img_1058
Image Detail Image Download
img_1061
img_1061
Image Detail Image Download
img_1065
img_1065
Image Detail Image Download
img_1069
img_1069
Image Detail Image Download
img_1070
img_1070
Image Detail Image Download
img_1071
img_1071
Image Detail Image Download
img_1073
img_1073
Image Detail Image Download
img_1074
img_1074
Image Detail Image Download
img_1080
img_1080
Image Detail Image Download
img_1085
img_1085
Image Detail Image Download
img_1089
img_1089
Image Detail Image Download
img_1091
img_1091
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1096
img_1096
Image Detail Image Download
img_1098
img_1098
Image Detail Image Download
img_1099
img_1099
Image Detail Image Download
img_1103
img_1103
Image Detail Image Download
img_1105
img_1105
Image Detail Image Download
img_1108
img_1108
Image Detail Image Download
img_1111
img_1111
Image Detail Image Download
img_1118
img_1118
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery