ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ซึ่งจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด  และได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ให้เป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖      วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครอง         ทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน) โดยมี พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖ ,พระราชปัญญาภรณ์         รองเจ้าคณะภาค ๖ และ นายชุมพร  แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมถวายความรู้ เรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ของจังหวัดน่าน          (ฝ่ายบ้านเมือง)  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

img 3455 

img 3457

img 3458

img 3528

img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
img_3409
img_3409
Image Detail Image Download
img_3422
img_3422
Image Detail Image Download
img_3423
img_3423
Image Detail Image Download
img_3424
img_3424
Image Detail Image Download
img_3426
img_3426
Image Detail Image Download
img_3429
img_3429
Image Detail Image Download
img_3435
img_3435
Image Detail Image Download
img_3439
img_3439
Image Detail Image Download
img_3443
img_3443
Image Detail Image Download
img_3446
img_3446
Image Detail Image Download
img_3449
img_3449
Image Detail Image Download
img_3455
img_3455
Image Detail Image Download
img_3457
img_3457
Image Detail Image Download
img_3458
img_3458
Image Detail Image Download
img_3461
img_3461
Image Detail Image Download
img_3464
img_3464
Image Detail Image Download
img_3481
img_3481
Image Detail Image Download
img_3510
img_3510
Image Detail Image Download
img_3511
img_3511
Image Detail Image Download
img_3520
img_3520
Image Detail Image Download
img_3528
img_3528
Image Detail Image Download
img_3636
img_3636
Image Detail Image Download
img_3646
img_3646
Image Detail Image Download
img_3663
img_3663
Image Detail Image Download
img_3682
img_3682
Image Detail Image Download
img_3702
img_3702
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery