ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

        เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดย ได้รับเกียรติจาก พระโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือ" มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มฝึกเขียนเค้าโครงหนังสือ  ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 0024

img 0160

img 0155

img 0185

img_0024
img_0024
Image Detail Image Download
img_0027
img_0027
Image Detail Image Download
img_0028
img_0028
Image Detail Image Download
img_0029
img_0029
Image Detail Image Download
img_0030
img_0030
Image Detail Image Download
img_0031
img_0031
Image Detail Image Download
img_0033
img_0033
Image Detail Image Download
img_0037
img_0037
Image Detail Image Download
img_0038
img_0038
Image Detail Image Download
img_0039
img_0039
Image Detail Image Download
img_0040
img_0040
Image Detail Image Download
img_0041
img_0041
Image Detail Image Download
img_0050
img_0050
Image Detail Image Download
img_0052
img_0052
Image Detail Image Download
img_0056
img_0056
Image Detail Image Download
img_0058
img_0058
Image Detail Image Download
img_0061
img_0061
Image Detail Image Download
img_0063
img_0063
Image Detail Image Download
img_0068
img_0068
Image Detail Image Download
img_0069
img_0069
Image Detail Image Download
img_0072
img_0072
Image Detail Image Download
img_0073
img_0073
Image Detail Image Download
img_0076
img_0076
Image Detail Image Download
img_0077
img_0077
Image Detail Image Download
img_0080
img_0080
Image Detail Image Download
img_0083
img_0083
Image Detail Image Download
img_0084
img_0084
Image Detail Image Download
img_0087
img_0087
Image Detail Image Download
img_0092
img_0092
Image Detail Image Download
img_0101
img_0101
Image Detail Image Download
img_0110
img_0110
Image Detail Image Download
img_0115
img_0115
Image Detail Image Download
img_0118
img_0118
Image Detail Image Download
img_0123
img_0123
Image Detail Image Download
img_0125
img_0125
Image Detail Image Download
img_0127
img_0127
Image Detail Image Download
img_0129
img_0129
Image Detail Image Download
img_0130
img_0130
Image Detail Image Download
img_0131
img_0131
Image Detail Image Download
img_0132
img_0132
Image Detail Image Download
img_0136
img_0136
Image Detail Image Download
img_0140
img_0140
Image Detail Image Download
img_0148
img_0148
Image Detail Image Download
img_0149
img_0149
Image Detail Image Download
img_0151
img_0151
Image Detail Image Download
img_0155
img_0155
Image Detail Image Download
img_0159
img_0159
Image Detail Image Download
img_0160
img_0160
Image Detail Image Download
img_0162
img_0162
Image Detail Image Download
img_0163
img_0163
Image Detail Image Download
img_0165
img_0165
Image Detail Image Download
img_0170
img_0170
Image Detail Image Download
img_0173
img_0173
Image Detail Image Download
img_0177
img_0177
Image Detail Image Download
img_0180
img_0180
Image Detail Image Download
img_0181
img_0181
Image Detail Image Download
img_0185
img_0185
Image Detail Image Download
img_0186
img_0186
Image Detail Image Download
img_0189
img_0189
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery