ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

        เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดย ได้รับเกียรติจาก พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ บรรยายเรื่อง "จรรยาบรรณคณาจารย์" และ พระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร. บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน" มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มฝึกเขียนเค้าโครงเอกสารประกอบการสอน  ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9858

img 9883

img 9890

img 9999 17

img_9849
img_9849
Image Detail Image Download
img_9850
img_9850
Image Detail Image Download
img_9852
img_9852
Image Detail Image Download
img_9858
img_9858
Image Detail Image Download
img_9859
img_9859
Image Detail Image Download
img_9860
img_9860
Image Detail Image Download
img_9861
img_9861
Image Detail Image Download
img_9862
img_9862
Image Detail Image Download
img_9863
img_9863
Image Detail Image Download
img_9864
img_9864
Image Detail Image Download
img_9865
img_9865
Image Detail Image Download
img_9866
img_9866
Image Detail Image Download
img_9867
img_9867
Image Detail Image Download
img_9868
img_9868
Image Detail Image Download
img_9869
img_9869
Image Detail Image Download
img_9870
img_9870
Image Detail Image Download
img_9871
img_9871
Image Detail Image Download
img_9872
img_9872
Image Detail Image Download
img_9873
img_9873
Image Detail Image Download
img_9883
img_9883
Image Detail Image Download
img_9890
img_9890
Image Detail Image Download
img_9898
img_9898
Image Detail Image Download
img_9901
img_9901
Image Detail Image Download
img_9902
img_9902
Image Detail Image Download
img_9915
img_9915
Image Detail Image Download
img_9922
img_9922
Image Detail Image Download
img_9923
img_9923
Image Detail Image Download
img_9924
img_9924
Image Detail Image Download
img_9927
img_9927
Image Detail Image Download
img_9931
img_9931
Image Detail Image Download
img_9938
img_9938
Image Detail Image Download
img_9940
img_9940
Image Detail Image Download
img_9941
img_9941
Image Detail Image Download
img_9944
img_9944
Image Detail Image Download
img_9947
img_9947
Image Detail Image Download
img_9975
img_9975
Image Detail Image Download
img_9981
img_9981
Image Detail Image Download
img_9983
img_9983
Image Detail Image Download
img_9985
img_9985
Image Detail Image Download
img_9992
img_9992
Image Detail Image Download
img_9993
img_9993
Image Detail Image Download
img_9994
img_9994
Image Detail Image Download
img_9995
img_9995
Image Detail Image Download
img_9998
img_9998
Image Detail Image Download
img_9999 1
img_9999 1
Image Detail Image Download
img_9999 5
img_9999 5
Image Detail Image Download
img_9999 8
img_9999 8
Image Detail Image Download
img_9999 15
img_9999 15
Image Detail Image Download
img_9999 17
img_9999 17
Image Detail Image Download
img_9999 19
img_9999 19
Image Detail Image Download
img_9999 20
img_9999 20
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery