ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

        เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ บรรยายเรื่อง "มุมมองการพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ : จากอดีต สู่ปัจจุบันและอนาคต" นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บรรยายเรื่อง "ความเป็นครู : ความเป็นอาจารย์" ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมกับการพัฒนาองค์กร"  อาจารย์ธรรมนอง ถามา บรรยายเรื่อง "องค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรตที่ ๒๑" มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง พัฒนาการเรียนการสอน ด้านคณาจารย์,พัฒนาการเรียนการสอน ด้านนิสิต,พัฒนาการเรียนการสอน ด้านการบริการและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง  ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9589

img 9759

img 9611

img 9676

img 9690

img_9589
img_9589
Image Detail Image Download
img_9594
img_9594
Image Detail Image Download
img_9611
img_9611
Image Detail Image Download
img_9643
img_9643
Image Detail Image Download
img_9670
img_9670
Image Detail Image Download
img_9676
img_9676
Image Detail Image Download
img_9682
img_9682
Image Detail Image Download
img_9690
img_9690
Image Detail Image Download
img_9715
img_9715
Image Detail Image Download
img_9716
img_9716
Image Detail Image Download
img_9717
img_9717
Image Detail Image Download
img_9719
img_9719
Image Detail Image Download
img_9721
img_9721
Image Detail Image Download
img_9722
img_9722
Image Detail Image Download
img_9724
img_9724
Image Detail Image Download
img_9728
img_9728
Image Detail Image Download
img_9730
img_9730
Image Detail Image Download
img_9735
img_9735
Image Detail Image Download
img_9738
img_9738
Image Detail Image Download
img_9739
img_9739
Image Detail Image Download
img_9742
img_9742
Image Detail Image Download
img_9748
img_9748
Image Detail Image Download
img_9759
img_9759
Image Detail Image Download
img_9765
img_9765
Image Detail Image Download
img_9767
img_9767
Image Detail Image Download
img_9768
img_9768
Image Detail Image Download
img_9769
img_9769
Image Detail Image Download
img_9770
img_9770
Image Detail Image Download
img_9771
img_9771
Image Detail Image Download
img_9772
img_9772
Image Detail Image Download
img_9773
img_9773
Image Detail Image Download
img_9774
img_9774
Image Detail Image Download
img_9775
img_9775
Image Detail Image Download
img_9776
img_9776
Image Detail Image Download
img_9777
img_9777
Image Detail Image Download
img_9778
img_9778
Image Detail Image Download
img_9779
img_9779
Image Detail Image Download
img_9780
img_9780
Image Detail Image Download
img_9781
img_9781
Image Detail Image Download
img_9782
img_9782
Image Detail Image Download
img_9783
img_9783
Image Detail Image Download
img_9784
img_9784
Image Detail Image Download
img_9785
img_9785
Image Detail Image Download
img_9786
img_9786
Image Detail Image Download
img_9787
img_9787
Image Detail Image Download
img_9789
img_9789
Image Detail Image Download
img_9790
img_9790
Image Detail Image Download
img_9793
img_9793
Image Detail Image Download
img_9794
img_9794
Image Detail Image Download
img_9799
img_9799
Image Detail Image Download
img_9800
img_9800
Image Detail Image Download
img_9801
img_9801
Image Detail Image Download
img_9806
img_9806
Image Detail Image Download
img_9807
img_9807
Image Detail Image Download
img_9820
img_9820
Image Detail Image Download
img_9821
img_9821
Image Detail Image Download
img_9822
img_9822
Image Detail Image Download
img_9825
img_9825
Image Detail Image Download
img_9829
img_9829
Image Detail Image Download
img_9832
img_9832
Image Detail Image Download
img_9834
img_9834
Image Detail Image Download
img_9839
img_9839
Image Detail Image Download
img_9841
img_9841
Image Detail Image Download
img_9843
img_9843
Image Detail Image Download
img_9845
img_9845
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery