ภาพกิจกรรม - รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๕๙

รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิษย์เก่า และนิสิตใหม่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์สานสายใย มจร.น่าน โดยร่วมกันสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่เมือง ตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ณ อนุพุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9445

img 9519

img 9549

img 9495

img_9428
img_9428
Image Detail Image Download
img_9429
img_9429
Image Detail Image Download
img_9430
img_9430
Image Detail Image Download
img_9432
img_9432
Image Detail Image Download
img_9433
img_9433
Image Detail Image Download
img_9435
img_9435
Image Detail Image Download
img_9438
img_9438
Image Detail Image Download
img_9439
img_9439
Image Detail Image Download
img_9445
img_9445
Image Detail Image Download
img_9446
img_9446
Image Detail Image Download
img_9451
img_9451
Image Detail Image Download
img_9452
img_9452
Image Detail Image Download
img_9453
img_9453
Image Detail Image Download
img_9454
img_9454
Image Detail Image Download
img_9457
img_9457
Image Detail Image Download
img_9458
img_9458
Image Detail Image Download
img_9459
img_9459
Image Detail Image Download
img_9460
img_9460
Image Detail Image Download
img_9467
img_9467
Image Detail Image Download
img_9470
img_9470
Image Detail Image Download
img_9474
img_9474
Image Detail Image Download
img_9477
img_9477
Image Detail Image Download
img_9478
img_9478
Image Detail Image Download
img_9479
img_9479
Image Detail Image Download
img_9480
img_9480
Image Detail Image Download
img_9482
img_9482
Image Detail Image Download
img_9492
img_9492
Image Detail Image Download
img_9495
img_9495
Image Detail Image Download
img_9499
img_9499
Image Detail Image Download
img_9504
img_9504
Image Detail Image Download
img_9509
img_9509
Image Detail Image Download
img_9511
img_9511
Image Detail Image Download
img_9512
img_9512
Image Detail Image Download
img_9519
img_9519
Image Detail Image Download
img_9521
img_9521
Image Detail Image Download
img_9525
img_9525
Image Detail Image Download
img_9549
img_9549
Image Detail Image Download
img_9550
img_9550
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery