ภาพกิจกรรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การจัดการความรู้(KM) ครั้งที่ ๒

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการจัดการความรู(KM) ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการจัดการความรู(KM) ครั้งที่ ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในดานการเรียนการสอน,ดานการวิจัย และดานการปฏิบัติงานวิทยาลัยสงฆนครนานฯ และสามารถนำเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องเรียน 101 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9141

img 9146

img 9130

img 9131

img_9129
img_9129
Image Detail Image Download
img_9130
img_9130
Image Detail Image Download
img_9131
img_9131
Image Detail Image Download
img_9132
img_9132
Image Detail Image Download
img_9133
img_9133
Image Detail Image Download
img_9136
img_9136
Image Detail Image Download
img_9137
img_9137
Image Detail Image Download
img_9139
img_9139
Image Detail Image Download
img_9141
img_9141
Image Detail Image Download
img_9143
img_9143
Image Detail Image Download
img_9146
img_9146
Image Detail Image Download
img_9148
img_9148
Image Detail Image Download
img_9149
img_9149
Image Detail Image Download
img_9150
img_9150
Image Detail Image Download
img_9152
img_9152
Image Detail Image Download
img_9154
img_9154
Image Detail Image Download
img_9157
img_9157
Image Detail Image Download
img_9163
img_9163
Image Detail Image Download
img_9171
img_9171
Image Detail Image Download
img_9174
img_9174
Image Detail Image Download
img_9183
img_9183
Image Detail Image Download
img_9186
img_9186
Image Detail Image Download
img_9188
img_9188
Image Detail Image Download
img_9191
img_9191
Image Detail Image Download
img_9194
img_9194
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery