ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัว พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัว พระราชศาสนาภิบาล

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหาร นำโดย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

 2348

 9398

 1992

 9399

_1992
_1992
Image Detail Image Download
_2348
_2348
Image Detail Image Download
_2554
_2554
Image Detail Image Download
_2981
_2981
Image Detail Image Download
_8303
_8303
Image Detail Image Download
_9398
_9398
Image Detail Image Download
_9399
_9399
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery