ภาพกิจกรรม - การประชุม เตรียมงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

การประชุม เตรียมงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ จัดโดย วิทยาลัยาสงฆ์นครน่านฯ ร่วมกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

img 9096

img 9098

img 9101

img 9103

img_9096
img_9096
Image Detail Image Download
img_9098
img_9098
Image Detail Image Download
img_9099
img_9099
Image Detail Image Download
img_9100
img_9100
Image Detail Image Download
img_9101
img_9101
Image Detail Image Download
img_9102
img_9102
Image Detail Image Download
img_9103
img_9103
Image Detail Image Download
img_9104
img_9104
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery