ภาพกิจกรรม - การประชุม คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

การประชุม คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อทบทวนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พิจารณาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการต่อไป  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

img 9079

img 9083

img 9084

img 9085

img_9079
img_9079
Image Detail Image Download
img_9080
img_9080
Image Detail Image Download
img_9081
img_9081
Image Detail Image Download
img_9083
img_9083
Image Detail Image Download
img_9084
img_9084
Image Detail Image Download
img_9085
img_9085
Image Detail Image Download
img_9086
img_9086
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery