ภาพกิจกรรม - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง  ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ


img 8869

img 8878

img 8893

img 8925

img_8759
img_8759
Image Detail Image Download
img_8761
img_8761
Image Detail Image Download
img_8764
img_8764
Image Detail Image Download
img_8765
img_8765
Image Detail Image Download
img_8766
img_8766
Image Detail Image Download
img_8767
img_8767
Image Detail Image Download
img_8777
img_8777
Image Detail Image Download
img_8780
img_8780
Image Detail Image Download
img_8781
img_8781
Image Detail Image Download
img_8787
img_8787
Image Detail Image Download
img_8788
img_8788
Image Detail Image Download
img_8789
img_8789
Image Detail Image Download
img_8790
img_8790
Image Detail Image Download
img_8791
img_8791
Image Detail Image Download
img_8794
img_8794
Image Detail Image Download
img_8795
img_8795
Image Detail Image Download
img_8799
img_8799
Image Detail Image Download
img_8801
img_8801
Image Detail Image Download
img_8803
img_8803
Image Detail Image Download
img_8805
img_8805
Image Detail Image Download
img_8806
img_8806
Image Detail Image Download
img_8807
img_8807
Image Detail Image Download
img_8808
img_8808
Image Detail Image Download
img_8815
img_8815
Image Detail Image Download
img_8818
img_8818
Image Detail Image Download
img_8825
img_8825
Image Detail Image Download
img_8831
img_8831
Image Detail Image Download
img_8832
img_8832
Image Detail Image Download
img_8834
img_8834
Image Detail Image Download
img_8837
img_8837
Image Detail Image Download
img_8838
img_8838
Image Detail Image Download
img_8841
img_8841
Image Detail Image Download
img_8867
img_8867
Image Detail Image Download
img_8868
img_8868
Image Detail Image Download
img_8869
img_8869
Image Detail Image Download
img_8871
img_8871
Image Detail Image Download
img_8872
img_8872
Image Detail Image Download
img_8873
img_8873
Image Detail Image Download
img_8874
img_8874
Image Detail Image Download
img_8878
img_8878
Image Detail Image Download
img_8880
img_8880
Image Detail Image Download
img_8884
img_8884
Image Detail Image Download
img_8887
img_8887
Image Detail Image Download
img_8893
img_8893
Image Detail Image Download
img_8894
img_8894
Image Detail Image Download
img_8897
img_8897
Image Detail Image Download
img_8898
img_8898
Image Detail Image Download
img_8907
img_8907
Image Detail Image Download
img_8911
img_8911
Image Detail Image Download
img_8918
img_8918
Image Detail Image Download
img_8925
img_8925
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery