ภาพกิจกรรม - ประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และเตรียมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8743

img 8749

img 8750

img 8751

img_8743
img_8743
Image Detail Image Download
img_8744
img_8744
Image Detail Image Download
img_8745
img_8745
Image Detail Image Download
img_8749
img_8749
Image Detail Image Download
img_8750
img_8750
Image Detail Image Download
img_8751
img_8751
Image Detail Image Download
img_8752
img_8752
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery