ภาพกิจกรรม - ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง

ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ กองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง

 

          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมาชิกกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุมมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและจ่ายเงินปันผล พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน และ สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน ณ ห้องเรียน 101 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 8669

img 8698

img 8716

img 8728

img_8657
img_8657
Image Detail Image Download
img_8658
img_8658
Image Detail Image Download
img_8669
img_8669
Image Detail Image Download
img_8690
img_8690
Image Detail Image Download
img_8693
img_8693
Image Detail Image Download
img_8697
img_8697
Image Detail Image Download
img_8698
img_8698
Image Detail Image Download
img_8701
img_8701
Image Detail Image Download
img_8704
img_8704
Image Detail Image Download
img_8705
img_8705
Image Detail Image Download
img_8706
img_8706
Image Detail Image Download
img_8712
img_8712
Image Detail Image Download
img_8716
img_8716
Image Detail Image Download
img_8717
img_8717
Image Detail Image Download
img_8720
img_8720
Image Detail Image Download
img_8728
img_8728
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery