ภาพกิจกรรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๑

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการจัดการความรู(KM) ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการจัดการความรู(KM) ครั้งที่ ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในดานการเรียนการสอน,ดานการวิจัย และดานการปฏิบัติงานวิทยาลัยสงฆนครนานฯ และสามารถนำเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องเรียน 101 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 8602

img 8597

img 8613

img 8645

img_8585
img_8585
Image Detail Image Download
img_8586
img_8586
Image Detail Image Download
img_8587
img_8587
Image Detail Image Download
img_8590
img_8590
Image Detail Image Download
img_8597
img_8597
Image Detail Image Download
img_8601
img_8601
Image Detail Image Download
img_8602
img_8602
Image Detail Image Download
img_8607
img_8607
Image Detail Image Download
img_8608
img_8608
Image Detail Image Download
img_8610
img_8610
Image Detail Image Download
img_8611
img_8611
Image Detail Image Download
img_8613
img_8613
Image Detail Image Download
img_8614
img_8614
Image Detail Image Download
img_8617
img_8617
Image Detail Image Download
img_8619
img_8619
Image Detail Image Download
img_8620
img_8620
Image Detail Image Download
img_8621
img_8621
Image Detail Image Download
img_8632
img_8632
Image Detail Image Download
img_8635
img_8635
Image Detail Image Download
img_8637
img_8637
Image Detail Image Download
img_8639
img_8639
Image Detail Image Download
img_8645
img_8645
Image Detail Image Download
img_8649
img_8649
Image Detail Image Download
img_8650
img_8650
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery