ภาพกิจกรรม - พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8187

img 8199

img 8224

img 8228

img_8187
img_8187
Image Detail Image Download
img_8189
img_8189
Image Detail Image Download
img_8190
img_8190
Image Detail Image Download
img_8191
img_8191
Image Detail Image Download
img_8192
img_8192
Image Detail Image Download
img_8197
img_8197
Image Detail Image Download
img_8199
img_8199
Image Detail Image Download
img_8200
img_8200
Image Detail Image Download
img_8204
img_8204
Image Detail Image Download
img_8208
img_8208
Image Detail Image Download
img_8213
img_8213
Image Detail Image Download
img_8215
img_8215
Image Detail Image Download
img_8224
img_8224
Image Detail Image Download
img_8228
img_8228
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery