ภาพกิจกรรม - โครงการ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๙

  

          วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.  วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน    จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีพระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ  แช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง    เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ในครั้งนี้ด้วย ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ รูป

img 8397

img 8406

img 8475

img 8542

img_8381
img_8381
Image Detail Image Download
img_8382
img_8382
Image Detail Image Download
img_8383
img_8383
Image Detail Image Download
img_8384
img_8384
Image Detail Image Download
img_8385
img_8385
Image Detail Image Download
img_8386
img_8386
Image Detail Image Download
img_8390
img_8390
Image Detail Image Download
img_8392
img_8392
Image Detail Image Download
img_8394
img_8394
Image Detail Image Download
img_8397
img_8397
Image Detail Image Download
img_8398
img_8398
Image Detail Image Download
img_8399
img_8399
Image Detail Image Download
img_8402
img_8402
Image Detail Image Download
img_8406
img_8406
Image Detail Image Download
img_8412
img_8412
Image Detail Image Download
img_8413
img_8413
Image Detail Image Download
img_8420
img_8420
Image Detail Image Download
img_8425
img_8425
Image Detail Image Download
img_8439
img_8439
Image Detail Image Download
img_8445
img_8445
Image Detail Image Download
img_8449
img_8449
Image Detail Image Download
img_8453
img_8453
Image Detail Image Download
img_8461
img_8461
Image Detail Image Download
img_8471
img_8471
Image Detail Image Download
img_8475
img_8475
Image Detail Image Download
img_8487
img_8487
Image Detail Image Download
img_8506
img_8506
Image Detail Image Download
img_8509
img_8509
Image Detail Image Download
img_8513
img_8513
Image Detail Image Download
img_8517
img_8517
Image Detail Image Download
img_8525
img_8525
Image Detail Image Download
img_8527
img_8527
Image Detail Image Download
img_8528
img_8528
Image Detail Image Download
img_8534
img_8534
Image Detail Image Download
img_8542
img_8542
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery