ภาพกิจกรรม - ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ และพระสมุห์อุทัย อุทยเมธี ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8230

img 8231

img 8232

img 8233

img_8230
img_8230
Image Detail Image Download
img_8231
img_8231
Image Detail Image Download
img_8232
img_8232
Image Detail Image Download
img_8233
img_8233
Image Detail Image Download
img_8234
img_8234
Image Detail Image Download
img_8235
img_8235
Image Detail Image Download
img_8236
img_8236
Image Detail Image Download
img_8237
img_8237
Image Detail Image Download
img_8238
img_8238
Image Detail Image Download
img_8239
img_8239
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery