ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 8154

img 8156

img 8148

img 8159

img_8147
img_8147
Image Detail Image Download
img_8148
img_8148
Image Detail Image Download
img_8149
img_8149
Image Detail Image Download
img_8154
img_8154
Image Detail Image Download
img_8155
img_8155
Image Detail Image Download
img_8156
img_8156
Image Detail Image Download
img_8158
img_8158
Image Detail Image Download
img_8159
img_8159
Image Detail Image Download
img_8161
img_8161
Image Detail Image Download
img_8163
img_8163
Image Detail Image Download
img_8165
img_8165
Image Detail Image Download
img_8166
img_8166
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery