ภาพกิจกรรม - งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๗.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา นายชุมพร  แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งคณะฯ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง และสามเณรในโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2556 ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา และร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุแช่แ้ห้งที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 6307

img 6310

 

img 6322

img 1976

img_6303
img_6303
Image Detail Image Download
img_6304
img_6304
Image Detail Image Download
img_6307
img_6307
Image Detail Image Download
img_6310
img_6310
Image Detail Image Download
img_6311
img_6311
Image Detail Image Download
img_6322
img_6322
Image Detail Image Download
img_6324
img_6324
Image Detail Image Download
img_6325
img_6325
Image Detail Image Download
img_6329
img_6329
Image Detail Image Download
img_6331
img_6331
Image Detail Image Download
img_6338
img_6338
Image Detail Image Download
img_1959
img_1959
Image Detail Image Download
img_1961
img_1961
Image Detail Image Download
img_1965
img_1965
Image Detail Image Download
img_1969
img_1969
Image Detail Image Download
img_1971
img_1971
Image Detail Image Download
img_1973
img_1973
Image Detail Image Download
img_1976
img_1976
Image Detail Image Download
img_1978
img_1978
Image Detail Image Download
img_1979
img_1979
Image Detail Image Download
img_1980
img_1980
Image Detail Image Download
img_1982
img_1982
Image Detail Image Download
img_1988
img_1988
Image Detail Image Download
img_1990
img_1990
Image Detail Image Download
img_1992
img_1992
Image Detail Image Download
img_1995
img_1995
Image Detail Image Download
img_1998
img_1998
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery