ภาพกิจกรรม - โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (โซนภาคเหนือ)

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์(โซนภาคเหนือ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ และคณาจารย์(โซนภาคเหนือ) ได้ร่วมโครงการตรวจประเมินหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์(โซนภาคเหนือ) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ


img 7807

img 7827

img 7948

img 7867

img_7759
img_7759
Image Detail Image Download
img_7761
img_7761
Image Detail Image Download
img_7765
img_7765
Image Detail Image Download
img_7767
img_7767
Image Detail Image Download
img_7770
img_7770
Image Detail Image Download
img_7771
img_7771
Image Detail Image Download
img_7772
img_7772
Image Detail Image Download
img_7774
img_7774
Image Detail Image Download
img_7777
img_7777
Image Detail Image Download
img_7778
img_7778
Image Detail Image Download
img_7780
img_7780
Image Detail Image Download
img_7783
img_7783
Image Detail Image Download
img_7795
img_7795
Image Detail Image Download
img_7800
img_7800
Image Detail Image Download
img_7807
img_7807
Image Detail Image Download
img_7811
img_7811
Image Detail Image Download
img_7813
img_7813
Image Detail Image Download
img_7827
img_7827
Image Detail Image Download
img_7839
img_7839
Image Detail Image Download
img_7843
img_7843
Image Detail Image Download
img_7847
img_7847
Image Detail Image Download
img_7848
img_7848
Image Detail Image Download
img_7858
img_7858
Image Detail Image Download
img_7867
img_7867
Image Detail Image Download
img_7933
img_7933
Image Detail Image Download
img_7948
img_7948
Image Detail Image Download
img_7952
img_7952
Image Detail Image Download
img_7956
img_7956
Image Detail Image Download
img_7957
img_7957
Image Detail Image Download
img_7960
img_7960
Image Detail Image Download
img_7963
img_7963
Image Detail Image Download
img_7964
img_7964
Image Detail Image Download
img_7966
img_7966
Image Detail Image Download
img_7969
img_7969
Image Detail Image Download
img_7971
img_7971
Image Detail Image Download
img_7973
img_7973
Image Detail Image Download
img_7976
img_7976
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery