ภาพกิจกรรม - งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประเคนถวายองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์และปกป้องพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ดีเด่นจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2559 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img_7491
img_7491
Image Detail Image Download
img_7502
img_7502
Image Detail Image Download
img_7507
img_7507
Image Detail Image Download
img_7512
img_7512
Image Detail Image Download
img_7514
img_7514
Image Detail Image Download
img_7518
img_7518
Image Detail Image Download
img_7522
img_7522
Image Detail Image Download
img_7525
img_7525
Image Detail Image Download
img_7526
img_7526
Image Detail Image Download
img_7528
img_7528
Image Detail Image Download
img_7530
img_7530
Image Detail Image Download
img_7533
img_7533
Image Detail Image Download
img_7534
img_7534
Image Detail Image Download
img_7536
img_7536
Image Detail Image Download
img_7538
img_7538
Image Detail Image Download
img_7539
img_7539
Image Detail Image Download
img_7540
img_7540
Image Detail Image Download
img_7541
img_7541
Image Detail Image Download
img_7542
img_7542
Image Detail Image Download
img_7543
img_7543
Image Detail Image Download
img_7544
img_7544
Image Detail Image Download
img_7545
img_7545
Image Detail Image Download
img_7546
img_7546
Image Detail Image Download
img_7547
img_7547
Image Detail Image Download
img_7548
img_7548
Image Detail Image Download
img_7549
img_7549
Image Detail Image Download
img_7550
img_7550
Image Detail Image Download
img_7551
img_7551
Image Detail Image Download
img_7555
img_7555
Image Detail Image Download
img_7556
img_7556
Image Detail Image Download
img_7557
img_7557
Image Detail Image Download
img_7558
img_7558
Image Detail Image Download
img_7589
img_7589
Image Detail Image Download
img_7590
img_7590
Image Detail Image Download
img_7600
img_7600
Image Detail Image Download
img_7607
img_7607
Image Detail Image Download
img_7610
img_7610
Image Detail Image Download
img_7615
img_7615
Image Detail Image Download
img_7618
img_7618
Image Detail Image Download
img_7619
img_7619
Image Detail Image Download
img_7621
img_7621
Image Detail Image Download
img_7624
img_7624
Image Detail Image Download
img_7626
img_7626
Image Detail Image Download
img_7635
img_7635
Image Detail Image Download
img_7653
img_7653
Image Detail Image Download
img_7654
img_7654
Image Detail Image Download
img_7658
img_7658
Image Detail Image Download
img_7662
img_7662
Image Detail Image Download
img_7664
img_7664
Image Detail Image Download
img_7665
img_7665
Image Detail Image Download
img_7667
img_7667
Image Detail Image Download
img_7669
img_7669
Image Detail Image Download
img_7670
img_7670
Image Detail Image Download
img_7671
img_7671
Image Detail Image Download
img_7672
img_7672
Image Detail Image Download
img_7673
img_7673
Image Detail Image Download
img_7674
img_7674
Image Detail Image Download
img_7676
img_7676
Image Detail Image Download
img_7677
img_7677
Image Detail Image Download
img_7678
img_7678
Image Detail Image Download
img_7680
img_7680
Image Detail Image Download
img_7683
img_7683
Image Detail Image Download
img_7686
img_7686
Image Detail Image Download
img_7689
img_7689
Image Detail Image Download
img_7692
img_7692
Image Detail Image Download
img_7698
img_7698
Image Detail Image Download
img_7702
img_7702
Image Detail Image Download
img_7711
img_7711
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery