ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐0 น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตพะเยา และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อชี้แจงประกาศเรื่องกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ และชุดครุยวิทยฐานะ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7436

img 7439

 

img 7428

img 7458

img_7419
img_7419
Image Detail Image Download
img_7420
img_7420
Image Detail Image Download
img_7421
img_7421
Image Detail Image Download
img_7422
img_7422
Image Detail Image Download
img_7423
img_7423
Image Detail Image Download
img_7424
img_7424
Image Detail Image Download
img_7428
img_7428
Image Detail Image Download
img_7436
img_7436
Image Detail Image Download
img_7437
img_7437
Image Detail Image Download
img_7439
img_7439
Image Detail Image Download
img_7440
img_7440
Image Detail Image Download
img_7441
img_7441
Image Detail Image Download
img_7442
img_7442
Image Detail Image Download
img_7443
img_7443
Image Detail Image Download
img_7444
img_7444
Image Detail Image Download
img_7445
img_7445
Image Detail Image Download
img_7446
img_7446
Image Detail Image Download
img_7447
img_7447
Image Detail Image Download
img_7448
img_7448
Image Detail Image Download
img_7449
img_7449
Image Detail Image Download
img_7450
img_7450
Image Detail Image Download
img_7451
img_7451
Image Detail Image Download
img_7452
img_7452
Image Detail Image Download
img_7453
img_7453
Image Detail Image Download
img_7454
img_7454
Image Detail Image Download
img_7456
img_7456
Image Detail Image Download
img_7458
img_7458
Image Detail Image Download
img_7459
img_7459
Image Detail Image Download
img_7463
img_7463
Image Detail Image Download
img_7475
img_7475
Image Detail Image Download
img_7476
img_7476
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery