ภาพกิจกรรม - งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมเดินขบวน ในพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน  พร้อมทั้งมีขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและผ้าทิพย์และผ้าไตรพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีขบวนพี่น้องประชาชนแต่ละ ตำบลต่าง ๆ ของอำเภอภูเพียง  งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 7189

img 7083

img 7088

img 7296

img_7035
img_7035
Image Detail Image Download
img_7037
img_7037
Image Detail Image Download
img_7038
img_7038
Image Detail Image Download
img_7039
img_7039
Image Detail Image Download
img_7040
img_7040
Image Detail Image Download
img_7041
img_7041
Image Detail Image Download
img_7044
img_7044
Image Detail Image Download
img_7046
img_7046
Image Detail Image Download
img_7047
img_7047
Image Detail Image Download
img_7048
img_7048
Image Detail Image Download
img_7049
img_7049
Image Detail Image Download
img_7050
img_7050
Image Detail Image Download
img_7051
img_7051
Image Detail Image Download
img_7053
img_7053
Image Detail Image Download
img_7054
img_7054
Image Detail Image Download
img_7055
img_7055
Image Detail Image Download
img_7056
img_7056
Image Detail Image Download
img_7057
img_7057
Image Detail Image Download
img_7058
img_7058
Image Detail Image Download
img_7059
img_7059
Image Detail Image Download
img_7061
img_7061
Image Detail Image Download
img_7083
img_7083
Image Detail Image Download
img_7085
img_7085
Image Detail Image Download
img_7086
img_7086
Image Detail Image Download
img_7088
img_7088
Image Detail Image Download
img_7089
img_7089
Image Detail Image Download
img_7090
img_7090
Image Detail Image Download
img_7094
img_7094
Image Detail Image Download
img_7095
img_7095
Image Detail Image Download
img_7096
img_7096
Image Detail Image Download
img_7097
img_7097
Image Detail Image Download
img_7100
img_7100
Image Detail Image Download
img_7101
img_7101
Image Detail Image Download
img_7103
img_7103
Image Detail Image Download
img_7107
img_7107
Image Detail Image Download
img_7109
img_7109
Image Detail Image Download
img_7110
img_7110
Image Detail Image Download
img_7112
img_7112
Image Detail Image Download
img_7114
img_7114
Image Detail Image Download
img_7116
img_7116
Image Detail Image Download
img_7118
img_7118
Image Detail Image Download
img_7124
img_7124
Image Detail Image Download
img_7130
img_7130
Image Detail Image Download
img_7131
img_7131
Image Detail Image Download
img_7134
img_7134
Image Detail Image Download
img_7175
img_7175
Image Detail Image Download
img_7178
img_7178
Image Detail Image Download
img_7180
img_7180
Image Detail Image Download
img_7183
img_7183
Image Detail Image Download
img_7186
img_7186
Image Detail Image Download
img_7188
img_7188
Image Detail Image Download
img_7189
img_7189
Image Detail Image Download
img_7192
img_7192
Image Detail Image Download
img_7193
img_7193
Image Detail Image Download
img_7197
img_7197
Image Detail Image Download
img_7199
img_7199
Image Detail Image Download
img_7205
img_7205
Image Detail Image Download
img_7208
img_7208
Image Detail Image Download
img_7216
img_7216
Image Detail Image Download
img_7226
img_7226
Image Detail Image Download
img_7231
img_7231
Image Detail Image Download
img_7232
img_7232
Image Detail Image Download
img_7233
img_7233
Image Detail Image Download
img_7236
img_7236
Image Detail Image Download
img_7239
img_7239
Image Detail Image Download
img_7286
img_7286
Image Detail Image Download
img_7289
img_7289
Image Detail Image Download
img_7290
img_7290
Image Detail Image Download
img_7293
img_7293
Image Detail Image Download
img_7295
img_7295
Image Detail Image Download
img_7296
img_7296
Image Detail Image Download
img_7299
img_7299
Image Detail Image Download
img_7301
img_7301
Image Detail Image Download
img_7303
img_7303
Image Detail Image Download
img_7305
img_7305
Image Detail Image Download
img_7306
img_7306
Image Detail Image Download
img_7310
img_7310
Image Detail Image Download
img_7313
img_7313
Image Detail Image Download
img_7340
img_7340
Image Detail Image Download
img_7342
img_7342
Image Detail Image Download
img_7343
img_7343
Image Detail Image Download
img_7346
img_7346
Image Detail Image Download
img_7351
img_7351
Image Detail Image Download
img_7353
img_7353
Image Detail Image Download
img_7356
img_7356
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery