ภาพกิจกรรม - กิจกรรมสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา 09.30 น. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพชั้นปีที่ ๕ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

62637

62634

62638

62648

62627
62627
Image Detail Image Download
62628
62628
Image Detail Image Download
62629
62629
Image Detail Image Download
62631
62631
Image Detail Image Download
62632
62632
Image Detail Image Download
62633
62633
Image Detail Image Download
62634
62634
Image Detail Image Download
62635
62635
Image Detail Image Download
62636
62636
Image Detail Image Download
62637
62637
Image Detail Image Download
62638
62638
Image Detail Image Download
62639
62639
Image Detail Image Download
62640
62640
Image Detail Image Download
62641
62641
Image Detail Image Download
62642
62642
Image Detail Image Download
62643
62643
Image Detail Image Download
62644
62644
Image Detail Image Download
62645
62645
Image Detail Image Download
62646
62646
Image Detail Image Download
62647
62647
Image Detail Image Download
62648
62648
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery