ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘

การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒/๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ วันเสาร์-วันอาทิตย์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6849

img 6853

img 6856

img 6859

img_6849
img_6849
Image Detail Image Download
img_6850
img_6850
Image Detail Image Download
img_6851
img_6851
Image Detail Image Download
img_6852
img_6852
Image Detail Image Download
img_6853
img_6853
Image Detail Image Download
img_6854
img_6854
Image Detail Image Download
img_6856
img_6856
Image Detail Image Download
img_6857
img_6857
Image Detail Image Download
img_6859
img_6859
Image Detail Image Download
img_6862
img_6862
Image Detail Image Download
img_6863
img_6863
Image Detail Image Download
img_6865
img_6865
Image Detail Image Download
img_6866
img_6866
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery