ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘

การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒/๒๕๕๘ (ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6243

img 6245

img 6249

img 6253

img_6236
img_6236
Image Detail Image Download
img_6240
img_6240
Image Detail Image Download
img_6242
img_6242
Image Detail Image Download
img_6243
img_6243
Image Detail Image Download
img_6245
img_6245
Image Detail Image Download
img_6246
img_6246
Image Detail Image Download
img_6247
img_6247
Image Detail Image Download
img_6249
img_6249
Image Detail Image Download
img_6251
img_6251
Image Detail Image Download
img_6253
img_6253
Image Detail Image Download
img_6256
img_6256
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery