ภาพกิจกรรม - การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือ

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือ

ว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับ .ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร พร้อมกับคณะจากการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประกันอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6195

img 6215

img 6216

img 6231

img_6195
img_6195
Image Detail Image Download
img_6199
img_6199
Image Detail Image Download
img_6206
img_6206
Image Detail Image Download
img_6208
img_6208
Image Detail Image Download
img_6211
img_6211
Image Detail Image Download
img_6213
img_6213
Image Detail Image Download
img_6214
img_6214
Image Detail Image Download
img_6215
img_6215
Image Detail Image Download
img_6216
img_6216
Image Detail Image Download
img_6225
img_6225
Image Detail Image Download
img_6228
img_6228
Image Detail Image Download
img_6231
img_6231
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery