ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน และเตรียมในการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6175

img 6177

img 6179

img 6180

img_6170
img_6170
Image Detail Image Download
img_6175
img_6175
Image Detail Image Download
img_6177
img_6177
Image Detail Image Download
img_6179
img_6179
Image Detail Image Download
img_6180
img_6180
Image Detail Image Download
img_6183
img_6183
Image Detail Image Download
img_6184
img_6184
Image Detail Image Download
img_6187
img_6187
Image Detail Image Download
img_6189
img_6189
Image Detail Image Download
img_6191
img_6191
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery