ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะทำงานประสานงานส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดน่าน

การประชุมคณะทำงานประสานงานส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดย ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา  นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมคณะทำงานประสานงานส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดน่าน ราชอาณาจักรไทย - แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยบุลี แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

img 6349

img 6347

 

img 6352

img_6344
img_6344
Image Detail Image Download
img_6345
img_6345
Image Detail Image Download
img_6346
img_6346
Image Detail Image Download
img_6347
img_6347
Image Detail Image Download
img_6348
img_6348
Image Detail Image Download
img_6349
img_6349
Image Detail Image Download
img_6350
img_6350
Image Detail Image Download
img_6351
img_6351
Image Detail Image Download
img_6352
img_6352
Image Detail Image Download
img_6353
img_6353
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery