ภาพกิจกรรม - “เวทีสานกำกึ๊ด...สืบค้น...ผญ๋าคนน่าน”

เวทีสานกำกึ๊ด...สืบค้น...ผญ๋าคนน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส และศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยท้องถิ่นน่าน ได้จัด เวทีสานกำกึ๊ด...สืบค้น...ผญ๋าคนน่าน” ในงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา” (Cultural Geography in Buddhism) โดยมี พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกรียรติฯ และ นักวิจัยท้องถิ่นน่าน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6092

img 5998

img 6112

img 6130

“เวทีสานกำกึ๊ด...สืบค้น...ผญ๋าคนน่าน”
img_5967
img_5967
Image Detail Image Download
img_5976
img_5976
Image Detail Image Download
img_5977
img_5977
Image Detail Image Download
img_5981
img_5981
Image Detail Image Download
img_5983
img_5983
Image Detail Image Download
img_5986
img_5986
Image Detail Image Download
img_5988
img_5988
Image Detail Image Download
img_5989
img_5989
Image Detail Image Download
img_5992
img_5992
Image Detail Image Download
img_5993
img_5993
Image Detail Image Download
img_5994
img_5994
Image Detail Image Download
img_5998
img_5998
Image Detail Image Download
img_5999
img_5999
Image Detail Image Download
img_6002
img_6002
Image Detail Image Download
img_6004
img_6004
Image Detail Image Download
img_6005
img_6005
Image Detail Image Download
img_6008
img_6008
Image Detail Image Download
img_6009
img_6009
Image Detail Image Download
img_6010
img_6010
Image Detail Image Download
img_6011
img_6011
Image Detail Image Download
img_6012
img_6012
Image Detail Image Download
img_6013
img_6013
Image Detail Image Download
img_6014
img_6014
Image Detail Image Download
img_6015
img_6015
Image Detail Image Download
img_6018
img_6018
Image Detail Image Download
img_6021
img_6021
Image Detail Image Download
img_6022
img_6022
Image Detail Image Download
img_6026
img_6026
Image Detail Image Download
img_6030
img_6030
Image Detail Image Download
img_6036
img_6036
Image Detail Image Download
img_6058
img_6058
Image Detail Image Download
img_6092
img_6092
Image Detail Image Download
img_6098
img_6098
Image Detail Image Download
img_6112
img_6112
Image Detail Image Download
img_6114
img_6114
Image Detail Image Download
img_6115
img_6115
Image Detail Image Download
img_6118
img_6118
Image Detail Image Download
img_6122
img_6122
Image Detail Image Download
img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6130
img_6130
Image Detail Image Download
img_6135
img_6135
Image Detail Image Download
img_6137
img_6137
Image Detail Image Download
img_6138
img_6138
Image Detail Image Download
img_6139
img_6139
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery