ภาพกิจกรรม - พิธีปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

พิธีปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ได้จัด พิธีปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา” (Cultural Geography in Buddhism) โดยมี พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีปิด พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกรียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5589

img 5648

img 5759

img 5760

img 5716

img_5557
img_5557
Image Detail Image Download
img_5563
img_5563
Image Detail Image Download
img_5564
img_5564
Image Detail Image Download
img_5565
img_5565
Image Detail Image Download
img_5566
img_5566
Image Detail Image Download
img_5568
img_5568
Image Detail Image Download
img_5569
img_5569
Image Detail Image Download
img_5570
img_5570
Image Detail Image Download
img_5572
img_5572
Image Detail Image Download
img_5575
img_5575
Image Detail Image Download
img_5589
img_5589
Image Detail Image Download
img_5597
img_5597
Image Detail Image Download
img_5614
img_5614
Image Detail Image Download
img_5620
img_5620
Image Detail Image Download
img_5628
img_5628
Image Detail Image Download
img_5633
img_5633
Image Detail Image Download
img_5648
img_5648
Image Detail Image Download
img_5656
img_5656
Image Detail Image Download
img_5660
img_5660
Image Detail Image Download
img_5665
img_5665
Image Detail Image Download
img_5693
img_5693
Image Detail Image Download
img_5701
img_5701
Image Detail Image Download
img_5703
img_5703
Image Detail Image Download
img_5708
img_5708
Image Detail Image Download
img_5709
img_5709
Image Detail Image Download
img_5716
img_5716
Image Detail Image Download
img_5720
img_5720
Image Detail Image Download
img_5729
img_5729
Image Detail Image Download
img_5745
img_5745
Image Detail Image Download
img_5748
img_5748
Image Detail Image Download
img_5754
img_5754
Image Detail Image Download
img_5757
img_5757
Image Detail Image Download
img_5758
img_5758
Image Detail Image Download
img_5759
img_5759
Image Detail Image Download
img_5760
img_5760
Image Detail Image Download
img_5798
img_5798
Image Detail Image Download
img_5818
img_5818
Image Detail Image Download
img_5820
img_5820
Image Detail Image Download
img_5824
img_5824
Image Detail Image Download
img_5881
img_5881
Image Detail Image Download
img_5883
img_5883
Image Detail Image Download
img_5904
img_5904
Image Detail Image Download
img_5908
img_5908
Image Detail Image Download
img_5909
img_5909
Image Detail Image Download
img_5915
img_5915
Image Detail Image Download
img_5919
img_5919
Image Detail Image Download
img_5920
img_5920
Image Detail Image Download
img_5921
img_5921
Image Detail Image Download
img_5941
img_5941
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery