ภาพกิจกรรม - พิธีเปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

พิธีเปิดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ได้จัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา” (Cultural Geography in Buddhism) โดยมี พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิด พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงห์นครน่านฯ เฉลิมพระเกรียรติฯ นาง ไซดา มูนา ทัสนีม (Mrs. Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย ได้บรรยาย เรื่องแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในบังคลาเทศนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส ได้บรรยาย เรื่อง “Buddhist Archaeology : Connectivity of Regional Culture Finite Routes” และ ละ ผศ.ดร.สมเจต ทินพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาสและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน ได้บรรยาย เรื่อง “Buddhist Archaeology : Finite Routes and Infinite Values”และ นัก วิชาการจาก ๑๕ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อังกฤษ เยอรมัน และฮ่องกง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ


img 4777

img 4836

img 4827

img 4918

img 5026

img 5312

img_4682
img_4682
Image Detail Image Download
img_4684
img_4684
Image Detail Image Download
img_4686
img_4686
Image Detail Image Download
img_4697
img_4697
Image Detail Image Download
img_4703
img_4703
Image Detail Image Download
img_4705
img_4705
Image Detail Image Download
img_4707
img_4707
Image Detail Image Download
img_4710
img_4710
Image Detail Image Download
img_4711
img_4711
Image Detail Image Download
img_4712
img_4712
Image Detail Image Download
img_4713
img_4713
Image Detail Image Download
img_4720
img_4720
Image Detail Image Download
img_4726
img_4726
Image Detail Image Download
img_4731
img_4731
Image Detail Image Download
img_4735
img_4735
Image Detail Image Download
img_4738
img_4738
Image Detail Image Download
img_4741
img_4741
Image Detail Image Download
img_4745
img_4745
Image Detail Image Download
img_4747
img_4747
Image Detail Image Download
img_4749
img_4749
Image Detail Image Download
img_4750
img_4750
Image Detail Image Download
img_4754
img_4754
Image Detail Image Download
img_4759
img_4759
Image Detail Image Download
img_4765
img_4765
Image Detail Image Download
img_4777
img_4777
Image Detail Image Download
img_4786
img_4786
Image Detail Image Download
img_4798
img_4798
Image Detail Image Download
img_4803
img_4803
Image Detail Image Download
img_4805
img_4805
Image Detail Image Download
img_4806
img_4806
Image Detail Image Download
img_4807
img_4807
Image Detail Image Download
img_4808
img_4808
Image Detail Image Download
img_4810
img_4810
Image Detail Image Download
img_4811
img_4811
Image Detail Image Download
img_4812
img_4812
Image Detail Image Download
img_4814
img_4814
Image Detail Image Download
img_4815
img_4815
Image Detail Image Download
img_4818
img_4818
Image Detail Image Download
img_4819
img_4819
Image Detail Image Download
img_4820
img_4820
Image Detail Image Download
img_4821
img_4821
Image Detail Image Download
img_4825
img_4825
Image Detail Image Download
img_4827
img_4827
Image Detail Image Download
img_4836
img_4836
Image Detail Image Download
img_4842
img_4842
Image Detail Image Download
img_4850
img_4850
Image Detail Image Download
img_4916
img_4916
Image Detail Image Download
img_4917
img_4917
Image Detail Image Download
img_4918
img_4918
Image Detail Image Download
img_4922
img_4922
Image Detail Image Download
img_4925
img_4925
Image Detail Image Download
img_4931
img_4931
Image Detail Image Download
img_4932
img_4932
Image Detail Image Download
img_4934
img_4934
Image Detail Image Download
img_4935
img_4935
Image Detail Image Download
img_4937
img_4937
Image Detail Image Download
img_4938
img_4938
Image Detail Image Download
img_4939
img_4939
Image Detail Image Download
img_4940
img_4940
Image Detail Image Download
img_4960
img_4960
Image Detail Image Download
img_4965
img_4965
Image Detail Image Download
img_4971
img_4971
Image Detail Image Download
img_4974
img_4974
Image Detail Image Download
img_4976
img_4976
Image Detail Image Download
img_4991
img_4991
Image Detail Image Download
img_4997
img_4997
Image Detail Image Download
img_4998
img_4998
Image Detail Image Download
img_5000
img_5000
Image Detail Image Download
img_5004
img_5004
Image Detail Image Download
img_5020
img_5020
Image Detail Image Download
img_5026
img_5026
Image Detail Image Download
img_5039
img_5039
Image Detail Image Download
img_5042
img_5042
Image Detail Image Download
img_5047
img_5047
Image Detail Image Download
img_5048
img_5048
Image Detail Image Download
img_5049
img_5049
Image Detail Image Download
img_5050
img_5050
Image Detail Image Download
img_5051
img_5051
Image Detail Image Download
img_5052
img_5052
Image Detail Image Download
img_5053
img_5053
Image Detail Image Download
img_5069
img_5069
Image Detail Image Download
img_5070
img_5070
Image Detail Image Download
img_5075
img_5075
Image Detail Image Download
img_5076
img_5076
Image Detail Image Download
img_5077
img_5077
Image Detail Image Download
img_5086
img_5086
Image Detail Image Download
img_5090
img_5090
Image Detail Image Download
img_5094
img_5094
Image Detail Image Download
img_5168
img_5168
Image Detail Image Download
img_5169
img_5169
Image Detail Image Download
img_5196
img_5196
Image Detail Image Download
img_5216
img_5216
Image Detail Image Download
img_5237
img_5237
Image Detail Image Download
img_5243
img_5243
Image Detail Image Download
img_5246
img_5246
Image Detail Image Download
img_5248
img_5248
Image Detail Image Download
img_5249
img_5249
Image Detail Image Download
img_5251
img_5251
Image Detail Image Download
img_5261
img_5261
Image Detail Image Download
img_5271
img_5271
Image Detail Image Download
img_5303
img_5303
Image Detail Image Download
img_5309
img_5309
Image Detail Image Download
img_5312
img_5312
Image Detail Image Download
img_5316
img_5316
Image Detail Image Download
img_5323
img_5323
Image Detail Image Download
img_5326
img_5326
Image Detail Image Download
img_5339
img_5339
Image Detail Image Download
img_5350
img_5350
Image Detail Image Download
img_5353
img_5353
Image Detail Image Download
img_5363
img_5363
Image Detail Image Download
img_5376
img_5376
Image Detail Image Download
img_5383
img_5383
Image Detail Image Download
img_5389
img_5389
Image Detail Image Download
img_5394
img_5394
Image Detail Image Download
img_5400
img_5400
Image Detail Image Download
img_5404
img_5404
Image Detail Image Download
img_5409
img_5409
Image Detail Image Download
img_5412
img_5412
Image Detail Image Download
img_5415
img_5415
Image Detail Image Download
img_5419
img_5419
Image Detail Image Download
img_5422
img_5422
Image Detail Image Download
img_5427
img_5427
Image Detail Image Download
img_5432
img_5432
Image Detail Image Download
img_5437
img_5437
Image Detail Image Download
img_5467
img_5467
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery