ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประกวดราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประกวดราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) ได้เข้าร่วมประกวดราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.น่าน

img 4568

img 4583

img 4567

img 4600

img_4556
img_4556
Image Detail Image Download
img_4566
img_4566
Image Detail Image Download
img_4567
img_4567
Image Detail Image Download
img_4568
img_4568
Image Detail Image Download
img_4570
img_4570
Image Detail Image Download
img_4572
img_4572
Image Detail Image Download
img_4574
img_4574
Image Detail Image Download
img_4575
img_4575
Image Detail Image Download
img_4578
img_4578
Image Detail Image Download
img_4579
img_4579
Image Detail Image Download
img_4580
img_4580
Image Detail Image Download
img_4583
img_4583
Image Detail Image Download
img_4593
img_4593
Image Detail Image Download
img_4598
img_4598
Image Detail Image Download
img_4600
img_4600
Image Detail Image Download
img_4605
img_4605
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery