ภาพกิจกรรม - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" โดย นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4491

img 4526

img 4493

img 4519

img_4491
img_4491
Image Detail Image Download
img_4492
img_4492
Image Detail Image Download
img_4493
img_4493
Image Detail Image Download
img_4494
img_4494
Image Detail Image Download
img_4495
img_4495
Image Detail Image Download
img_4496
img_4496
Image Detail Image Download
img_4502
img_4502
Image Detail Image Download
img_4503
img_4503
Image Detail Image Download
img_4504
img_4504
Image Detail Image Download
img_4506
img_4506
Image Detail Image Download
img_4508
img_4508
Image Detail Image Download
img_4509
img_4509
Image Detail Image Download
img_4510
img_4510
Image Detail Image Download
img_4511
img_4511
Image Detail Image Download
img_4512
img_4512
Image Detail Image Download
img_4518
img_4518
Image Detail Image Download
img_4519
img_4519
Image Detail Image Download
img_4526
img_4526
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery