ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารออกประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

คณะผู้บริหารออกประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ออกประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ "ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา" ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน,มลฑลทหารบกที่ ๓๘ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4373

img 4438

img 4461

img 4477

img_4373
img_4373
Image Detail Image Download
img_4379
img_4379
Image Detail Image Download
img_4381
img_4381
Image Detail Image Download
img_4393
img_4393
Image Detail Image Download
img_4403
img_4403
Image Detail Image Download
img_4412
img_4412
Image Detail Image Download
img_4419
img_4419
Image Detail Image Download
img_4424
img_4424
Image Detail Image Download
img_4428
img_4428
Image Detail Image Download
img_4429
img_4429
Image Detail Image Download
img_4431
img_4431
Image Detail Image Download
img_4433
img_4433
Image Detail Image Download
img_4434
img_4434
Image Detail Image Download
img_4438
img_4438
Image Detail Image Download
img_4449
img_4449
Image Detail Image Download
img_4454
img_4454
Image Detail Image Download
img_4461
img_4461
Image Detail Image Download
img_4467
img_4467
Image Detail Image Download
img_4472
img_4472
Image Detail Image Download
img_4477
img_4477
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery