ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะ ได้ร่วมกันประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4344

img 4358

img 4359

img 4366

img_4314
img_4314
Image Detail Image Download
img_4322
img_4322
Image Detail Image Download
img_4323
img_4323
Image Detail Image Download
img_4325
img_4325
Image Detail Image Download
img_4326
img_4326
Image Detail Image Download
img_4327
img_4327
Image Detail Image Download
img_4328
img_4328
Image Detail Image Download
img_4329
img_4329
Image Detail Image Download
img_4330
img_4330
Image Detail Image Download
img_4331
img_4331
Image Detail Image Download
img_4344
img_4344
Image Detail Image Download
img_4350
img_4350
Image Detail Image Download
img_4351
img_4351
Image Detail Image Download
img_4353
img_4353
Image Detail Image Download
img_4355
img_4355
Image Detail Image Download
img_4356
img_4356
Image Detail Image Download
img_4358
img_4358
Image Detail Image Download
img_4359
img_4359
Image Detail Image Download
img_4366
img_4366
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery