ภาพกิจกรรม - แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโดยคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าาน ได้ร่วมกันประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา นครแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมน่าน เพื่อแนวทางความร่วมมือในด้านกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4213

img 4257

img 4228

img 4275

img_4194
img_4194
Image Detail Image Download
img_4195
img_4195
Image Detail Image Download
img_4197
img_4197
Image Detail Image Download
img_4199
img_4199
Image Detail Image Download
img_4201
img_4201
Image Detail Image Download
img_4202
img_4202
Image Detail Image Download
img_4213
img_4213
Image Detail Image Download
img_4221
img_4221
Image Detail Image Download
img_4224
img_4224
Image Detail Image Download
img_4225
img_4225
Image Detail Image Download
img_4226
img_4226
Image Detail Image Download
img_4228
img_4228
Image Detail Image Download
img_4229
img_4229
Image Detail Image Download
img_4230
img_4230
Image Detail Image Download
img_4234
img_4234
Image Detail Image Download
img_4236
img_4236
Image Detail Image Download
img_4239
img_4239
Image Detail Image Download
img_4244
img_4244
Image Detail Image Download
img_4245
img_4245
Image Detail Image Download
img_4247
img_4247
Image Detail Image Download
img_4249
img_4249
Image Detail Image Download
img_4250
img_4250
Image Detail Image Download
img_4251
img_4251
Image Detail Image Download
img_4256
img_4256
Image Detail Image Download
img_4257
img_4257
Image Detail Image Download
img_4259
img_4259
Image Detail Image Download
img_4261
img_4261
Image Detail Image Download
img_4272
img_4272
Image Detail Image Download
img_4275
img_4275
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery