ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโดย นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการในการดำเนินงาน ร่วมกันประการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ "ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา" ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 4075

img 4076

img 4089

img 4123

img_4028
img_4028
Image Detail Image Download
img_4060
img_4060
Image Detail Image Download
img_4061
img_4061
Image Detail Image Download
img_4063
img_4063
Image Detail Image Download
img_4064
img_4064
Image Detail Image Download
img_4068
img_4068
Image Detail Image Download
img_4075
img_4075
Image Detail Image Download
img_4076
img_4076
Image Detail Image Download
img_4078
img_4078
Image Detail Image Download
img_4079
img_4079
Image Detail Image Download
img_4089
img_4089
Image Detail Image Download
img_4092
img_4092
Image Detail Image Download
img_4093
img_4093
Image Detail Image Download
img_4094
img_4094
Image Detail Image Download
img_4096
img_4096
Image Detail Image Download
img_4098
img_4098
Image Detail Image Download
img_4122
img_4122
Image Detail Image Download
img_4123
img_4123
Image Detail Image Download
img_4129
img_4129
Image Detail Image Download
img_4131
img_4131
Image Detail Image Download
img_4133
img_4133
Image Detail Image Download
img_4140
img_4140
Image Detail Image Download
img_4144
img_4144
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery