ภาพกิจกรรม - ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่านศึกษาดูงานในด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่านศึกษาดูงานในด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา นำคณะศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สมัยหลวงปู่ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร การพัฒนางานคัมภีร์โบราณสู่ผลงานทางวิชาการ ของสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงแม่น ณ วัดสูงแม่น อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่

img 3547

img 3674

img 3682

img 3766

img_3547
img_3547
Image Detail Image Download
img_3552
img_3552
Image Detail Image Download
img_3554
img_3554
Image Detail Image Download
img_3555
img_3555
Image Detail Image Download
img_3557
img_3557
Image Detail Image Download
img_3558
img_3558
Image Detail Image Download
img_3565
img_3565
Image Detail Image Download
img_3567
img_3567
Image Detail Image Download
img_3573
img_3573
Image Detail Image Download
img_3574
img_3574
Image Detail Image Download
img_3581
img_3581
Image Detail Image Download
img_3602
img_3602
Image Detail Image Download
img_3611
img_3611
Image Detail Image Download
img_3626
img_3626
Image Detail Image Download
img_3627
img_3627
Image Detail Image Download
img_3629
img_3629
Image Detail Image Download
img_3632
img_3632
Image Detail Image Download
img_3633
img_3633
Image Detail Image Download
img_3634
img_3634
Image Detail Image Download
img_3637
img_3637
Image Detail Image Download
img_3639
img_3639
Image Detail Image Download
img_3643
img_3643
Image Detail Image Download
img_3645
img_3645
Image Detail Image Download
img_3652
img_3652
Image Detail Image Download
img_3660
img_3660
Image Detail Image Download
img_3670
img_3670
Image Detail Image Download
img_3671
img_3671
Image Detail Image Download
img_3674
img_3674
Image Detail Image Download
img_3677
img_3677
Image Detail Image Download
img_3682
img_3682
Image Detail Image Download
img_3683
img_3683
Image Detail Image Download
img_3707
img_3707
Image Detail Image Download
img_3714
img_3714
Image Detail Image Download
img_3717
img_3717
Image Detail Image Download
img_3719
img_3719
Image Detail Image Download
img_3733
img_3733
Image Detail Image Download
img_3745
img_3745
Image Detail Image Download
img_3751
img_3751
Image Detail Image Download
img_3758
img_3758
Image Detail Image Download
img_3766
img_3766
Image Detail Image Download
img_3767
img_3767
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery