ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(ภาคปกติ) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาสู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้กิจกรรมมหาจุฬาอาสาพัฒนาวัดและชุมชน  เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ณ  โรงเรียนบ้านปางหก ตำบลห้วยโกน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

img 3217

img 3243

img 3286

img 3320

img_3111
img_3111
Image Detail Image Download
img_3116
img_3116
Image Detail Image Download
img_3117
img_3117
Image Detail Image Download
img_3118
img_3118
Image Detail Image Download
img_3139
img_3139
Image Detail Image Download
img_3141
img_3141
Image Detail Image Download
img_3148
img_3148
Image Detail Image Download
img_3152
img_3152
Image Detail Image Download
img_3158
img_3158
Image Detail Image Download
img_3162
img_3162
Image Detail Image Download
img_3168
img_3168
Image Detail Image Download
img_3176
img_3176
Image Detail Image Download
img_3179
img_3179
Image Detail Image Download
img_3180
img_3180
Image Detail Image Download
img_3182
img_3182
Image Detail Image Download
img_3194
img_3194
Image Detail Image Download
img_3217
img_3217
Image Detail Image Download
img_3224
img_3224
Image Detail Image Download
img_3227
img_3227
Image Detail Image Download
img_3240
img_3240
Image Detail Image Download
img_3243
img_3243
Image Detail Image Download
img_3244
img_3244
Image Detail Image Download
img_3245
img_3245
Image Detail Image Download
img_3246
img_3246
Image Detail Image Download
img_3249
img_3249
Image Detail Image Download
img_3251
img_3251
Image Detail Image Download
img_3252
img_3252
Image Detail Image Download
img_3257
img_3257
Image Detail Image Download
img_3271
img_3271
Image Detail Image Download
img_3278
img_3278
Image Detail Image Download
img_3281
img_3281
Image Detail Image Download
img_3286
img_3286
Image Detail Image Download
img_3298
img_3298
Image Detail Image Download
img_3320
img_3320
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery