ภาพกิจกรรม - กิจกรรมรับฟังการให้คำแนะนำในด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมรับฟังการให้คำแนะนำในด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับฟังการให้คำแนะนำในด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจากนายสุนันทกิจ เทียงเดช นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3099

img 3098

img 3056

img 3108

img_3056
img_3056
Image Detail Image Download
img_3064
img_3064
Image Detail Image Download
img_3066
img_3066
Image Detail Image Download
img_3072
img_3072
Image Detail Image Download
img_3073
img_3073
Image Detail Image Download
img_3074
img_3074
Image Detail Image Download
img_3091
img_3091
Image Detail Image Download
img_3098
img_3098
Image Detail Image Download
img_3099
img_3099
Image Detail Image Download
img_3106
img_3106
Image Detail Image Download
img_3108
img_3108
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery