ภาพกิจกรรม - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๙ ในกิจกรรม มีการทำบุญตักบาตร มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น มอบรางวัลผู้ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ และกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี นันทนาการ และแลกของขวัญ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2623

img 2658

img 2743

 

img 2754

img 2864

img_2562
img_2562
Image Detail Image Download
img_2569
img_2569
Image Detail Image Download
img_2570
img_2570
Image Detail Image Download
img_2575
img_2575
Image Detail Image Download
img_2578
img_2578
Image Detail Image Download
img_2579
img_2579
Image Detail Image Download
img_2591
img_2591
Image Detail Image Download
img_2594
img_2594
Image Detail Image Download
img_2597
img_2597
Image Detail Image Download
img_2598
img_2598
Image Detail Image Download
img_2600
img_2600
Image Detail Image Download
img_2602
img_2602
Image Detail Image Download
img_2605
img_2605
Image Detail Image Download
img_2610
img_2610
Image Detail Image Download
img_2617
img_2617
Image Detail Image Download
img_2623
img_2623
Image Detail Image Download
img_2628
img_2628
Image Detail Image Download
img_2629
img_2629
Image Detail Image Download
img_2636
img_2636
Image Detail Image Download
img_2637
img_2637
Image Detail Image Download
img_2641
img_2641
Image Detail Image Download
img_2652
img_2652
Image Detail Image Download
img_2658
img_2658
Image Detail Image Download
img_2662
img_2662
Image Detail Image Download
img_2680
img_2680
Image Detail Image Download
img_2683
img_2683
Image Detail Image Download
img_2690
img_2690
Image Detail Image Download
img_2718
img_2718
Image Detail Image Download
img_2720
img_2720
Image Detail Image Download
img_2725
img_2725
Image Detail Image Download
img_2734
img_2734
Image Detail Image Download
img_2735
img_2735
Image Detail Image Download
img_2739
img_2739
Image Detail Image Download
img_2743
img_2743
Image Detail Image Download
img_2754
img_2754
Image Detail Image Download
img_2759
img_2759
Image Detail Image Download
img_2761
img_2761
Image Detail Image Download
img_2764
img_2764
Image Detail Image Download
img_2767
img_2767
Image Detail Image Download
img_2770
img_2770
Image Detail Image Download
img_2771
img_2771
Image Detail Image Download
img_2772
img_2772
Image Detail Image Download
img_2774
img_2774
Image Detail Image Download
img_2776
img_2776
Image Detail Image Download
img_2777
img_2777
Image Detail Image Download
img_2778
img_2778
Image Detail Image Download
img_2779
img_2779
Image Detail Image Download
img_2780
img_2780
Image Detail Image Download
img_2785
img_2785
Image Detail Image Download
img_2787
img_2787
Image Detail Image Download
img_2788
img_2788
Image Detail Image Download
img_2790
img_2790
Image Detail Image Download
img_2792
img_2792
Image Detail Image Download
img_2793
img_2793
Image Detail Image Download
img_2794
img_2794
Image Detail Image Download
img_2795
img_2795
Image Detail Image Download
img_2796
img_2796
Image Detail Image Download
img_2797
img_2797
Image Detail Image Download
img_2798
img_2798
Image Detail Image Download
img_2799
img_2799
Image Detail Image Download
img_2800
img_2800
Image Detail Image Download
img_2804
img_2804
Image Detail Image Download
img_2805
img_2805
Image Detail Image Download
img_2806
img_2806
Image Detail Image Download
img_2807
img_2807
Image Detail Image Download
img_2808
img_2808
Image Detail Image Download
img_2809
img_2809
Image Detail Image Download
img_2810
img_2810
Image Detail Image Download
img_2811
img_2811
Image Detail Image Download
img_2812
img_2812
Image Detail Image Download
img_2813
img_2813
Image Detail Image Download
img_2814
img_2814
Image Detail Image Download
img_2815
img_2815
Image Detail Image Download
img_2816
img_2816
Image Detail Image Download
img_2818
img_2818
Image Detail Image Download
img_2820
img_2820
Image Detail Image Download
img_2821
img_2821
Image Detail Image Download
img_2825
img_2825
Image Detail Image Download
img_2826
img_2826
Image Detail Image Download
img_2829
img_2829
Image Detail Image Download
img_2833
img_2833
Image Detail Image Download
img_2835
img_2835
Image Detail Image Download
img_2836
img_2836
Image Detail Image Download
img_2837
img_2837
Image Detail Image Download
img_2838
img_2838
Image Detail Image Download
img_2839
img_2839
Image Detail Image Download
img_2864
img_2864
Image Detail Image Download
img_2867
img_2867
Image Detail Image Download
img_2868
img_2868
Image Detail Image Download
img_2872
img_2872
Image Detail Image Download
img_2876
img_2876
Image Detail Image Download
img_2879
img_2879
Image Detail Image Download
img_2880
img_2880
Image Detail Image Download
img_2881
img_2881
Image Detail Image Download
img_2886
img_2886
Image Detail Image Download
img_2889
img_2889
Image Detail Image Download
img_2891
img_2891
Image Detail Image Download
img_2892
img_2892
Image Detail Image Download
img_2893
img_2893
Image Detail Image Download
img_2895
img_2895
Image Detail Image Download
img_2896
img_2896
Image Detail Image Download
img_2899
img_2899
Image Detail Image Download
img_2900
img_2900
Image Detail Image Download
img_2901
img_2901
Image Detail Image Download
img_2904
img_2904
Image Detail Image Download
img_2906
img_2906
Image Detail Image Download
img_2908
img_2908
Image Detail Image Download
img_2924
img_2924
Image Detail Image Download
img_2925
img_2925
Image Detail Image Download
img_2927
img_2927
Image Detail Image Download
img_2942
img_2942
Image Detail Image Download
img_2959
img_2959
Image Detail Image Download
img_2975
img_2975
Image Detail Image Download
img_2976
img_2976
Image Detail Image Download
img_2977
img_2977
Image Detail Image Download
img_2980
img_2980
Image Detail Image Download
img_2984
img_2984
Image Detail Image Download
img_2985
img_2985
Image Detail Image Download
img_3010
img_3010
Image Detail Image Download
img_3017
img_3017
Image Detail Image Download
img_3019
img_3019
Image Detail Image Download
img_3030
img_3030
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery