ภาพกิจกรรม - กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘

(เต่าทองเกมส์)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ (เต่าทองเกมส์) เพื่อ เป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลัง กายและเล่นกีฬาและพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน

img 2148

img 2081

img 2308

img 2495

img_1905
img_1905
Image Detail Image Download
img_1906
img_1906
Image Detail Image Download
img_1908
img_1908
Image Detail Image Download
img_1909
img_1909
Image Detail Image Download
img_1911
img_1911
Image Detail Image Download
img_1914
img_1914
Image Detail Image Download
img_1915
img_1915
Image Detail Image Download
img_1918
img_1918
Image Detail Image Download
img_1919
img_1919
Image Detail Image Download
img_1920
img_1920
Image Detail Image Download
img_1921
img_1921
Image Detail Image Download
img_1922
img_1922
Image Detail Image Download
img_1924
img_1924
Image Detail Image Download
img_1926
img_1926
Image Detail Image Download
img_1927
img_1927
Image Detail Image Download
img_1930
img_1930
Image Detail Image Download
img_1932
img_1932
Image Detail Image Download
img_1933
img_1933
Image Detail Image Download
img_1935
img_1935
Image Detail Image Download
img_1936
img_1936
Image Detail Image Download
img_1937
img_1937
Image Detail Image Download
img_1938
img_1938
Image Detail Image Download
img_1941
img_1941
Image Detail Image Download
img_1942
img_1942
Image Detail Image Download
img_1943
img_1943
Image Detail Image Download
img_1945
img_1945
Image Detail Image Download
img_1946
img_1946
Image Detail Image Download
img_1947
img_1947
Image Detail Image Download
img_1948
img_1948
Image Detail Image Download
img_2073
img_2073
Image Detail Image Download
img_2078
img_2078
Image Detail Image Download
img_2081
img_2081
Image Detail Image Download
img_2083
img_2083
Image Detail Image Download
img_2088
img_2088
Image Detail Image Download
img_2089
img_2089
Image Detail Image Download
img_2090
img_2090
Image Detail Image Download
img_2091
img_2091
Image Detail Image Download
img_2092
img_2092
Image Detail Image Download
img_2093
img_2093
Image Detail Image Download
img_2095
img_2095
Image Detail Image Download
img_2096
img_2096
Image Detail Image Download
img_2097
img_2097
Image Detail Image Download
img_2098
img_2098
Image Detail Image Download
img_2099
img_2099
Image Detail Image Download
img_2101
img_2101
Image Detail Image Download
img_2102
img_2102
Image Detail Image Download
img_2103
img_2103
Image Detail Image Download
img_2105
img_2105
Image Detail Image Download
img_2106
img_2106
Image Detail Image Download
img_2107
img_2107
Image Detail Image Download
img_2109
img_2109
Image Detail Image Download
img_2110
img_2110
Image Detail Image Download
img_2111
img_2111
Image Detail Image Download
img_2115
img_2115
Image Detail Image Download
img_2124
img_2124
Image Detail Image Download
img_2126
img_2126
Image Detail Image Download
img_2130
img_2130
Image Detail Image Download
img_2134
img_2134
Image Detail Image Download
img_2139
img_2139
Image Detail Image Download
img_2148
img_2148
Image Detail Image Download
img_2150
img_2150
Image Detail Image Download
img_2151
img_2151
Image Detail Image Download
img_2154
img_2154
Image Detail Image Download
img_2158
img_2158
Image Detail Image Download
img_2160
img_2160
Image Detail Image Download
img_2162
img_2162
Image Detail Image Download
img_2164
img_2164
Image Detail Image Download
img_2165
img_2165
Image Detail Image Download
img_2168
img_2168
Image Detail Image Download
img_2169
img_2169
Image Detail Image Download
img_2170
img_2170
Image Detail Image Download
img_2171
img_2171
Image Detail Image Download
img_2174
img_2174
Image Detail Image Download
img_2175
img_2175
Image Detail Image Download
img_2177
img_2177
Image Detail Image Download
img_2178
img_2178
Image Detail Image Download
img_2179
img_2179
Image Detail Image Download
img_2183
img_2183
Image Detail Image Download
img_2186
img_2186
Image Detail Image Download
img_2211
img_2211
Image Detail Image Download
img_2215
img_2215
Image Detail Image Download
img_2226
img_2226
Image Detail Image Download
img_2232
img_2232
Image Detail Image Download
img_2241
img_2241
Image Detail Image Download
img_2244
img_2244
Image Detail Image Download
img_2246
img_2246
Image Detail Image Download
img_2248
img_2248
Image Detail Image Download
img_2256
img_2256
Image Detail Image Download
img_2265
img_2265
Image Detail Image Download
img_2268
img_2268
Image Detail Image Download
img_2270
img_2270
Image Detail Image Download
img_2272
img_2272
Image Detail Image Download
img_2277
img_2277
Image Detail Image Download
img_2278
img_2278
Image Detail Image Download
img_2280
img_2280
Image Detail Image Download
img_2299
img_2299
Image Detail Image Download
img_2303
img_2303
Image Detail Image Download
img_2306
img_2306
Image Detail Image Download
img_2308
img_2308
Image Detail Image Download
img_2323
img_2323
Image Detail Image Download
img_2329
img_2329
Image Detail Image Download
img_2333
img_2333
Image Detail Image Download
img_2339
img_2339
Image Detail Image Download
img_2351
img_2351
Image Detail Image Download
img_2354
img_2354
Image Detail Image Download
img_2367
img_2367
Image Detail Image Download
img_2371
img_2371
Image Detail Image Download
img_2382
img_2382
Image Detail Image Download
img_2386
img_2386
Image Detail Image Download
img_2391
img_2391
Image Detail Image Download
img_2392
img_2392
Image Detail Image Download
img_2398
img_2398
Image Detail Image Download
img_2408
img_2408
Image Detail Image Download
img_2412
img_2412
Image Detail Image Download
img_2417
img_2417
Image Detail Image Download
img_2431
img_2431
Image Detail Image Download
img_2443
img_2443
Image Detail Image Download
img_2450
img_2450
Image Detail Image Download
img_2466
img_2466
Image Detail Image Download
img_2467
img_2467
Image Detail Image Download
img_2477
img_2477
Image Detail Image Download
img_2478
img_2478
Image Detail Image Download
img_2479
img_2479
Image Detail Image Download
img_2481
img_2481
Image Detail Image Download
img_2482
img_2482
Image Detail Image Download
img_2485
img_2485
Image Detail Image Download
img_2486
img_2486
Image Detail Image Download
img_2490
img_2490
Image Detail Image Download
img_2491
img_2491
Image Detail Image Download
img_2492
img_2492
Image Detail Image Download
img_2495
img_2495
Image Detail Image Download
img_2498
img_2498
Image Detail Image Download
img_2500
img_2500
Image Detail Image Download
img_2503
img_2503
Image Detail Image Download
img_2511
img_2511
Image Detail Image Download
img_2512
img_2512
Image Detail Image Download
img_2518
img_2518
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery