ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะ ได้ร่วมกันประชุมเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

img 1876

img 1877

img 1887

img 1893

img_1751
img_1751
Image Detail Image Download
img_1755
img_1755
Image Detail Image Download
img_1771
img_1771
Image Detail Image Download
img_1773
img_1773
Image Detail Image Download
img_1776
img_1776
Image Detail Image Download
img_1778
img_1778
Image Detail Image Download
img_1785
img_1785
Image Detail Image Download
img_1792
img_1792
Image Detail Image Download
img_1797
img_1797
Image Detail Image Download
img_1802
img_1802
Image Detail Image Download
img_1807
img_1807
Image Detail Image Download
img_1822
img_1822
Image Detail Image Download
img_1825
img_1825
Image Detail Image Download
img_1828
img_1828
Image Detail Image Download
img_1839
img_1839
Image Detail Image Download
img_1853
img_1853
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1857
img_1857
Image Detail Image Download
img_1858
img_1858
Image Detail Image Download
img_1876
img_1876
Image Detail Image Download
img_1877
img_1877
Image Detail Image Download
img_1880
img_1880
Image Detail Image Download
img_1882
img_1882
Image Detail Image Download
img_1887
img_1887
Image Detail Image Download
img_1893
img_1893
Image Detail Image Download
img_1897
img_1897
Image Detail Image Download
img_1901
img_1901
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery