ภาพกิจกรรม - ต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนกลางและหน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์

ต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนกลางและหน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนกลางและหน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดย พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร. และ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ มจร. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

img 1644

img 1690

img 1668

img 1748

img_1628
img_1628
Image Detail Image Download
img_1644
img_1644
Image Detail Image Download
img_1645
img_1645
Image Detail Image Download
img_1646
img_1646
Image Detail Image Download
img_1647
img_1647
Image Detail Image Download
img_1648
img_1648
Image Detail Image Download
img_1652
img_1652
Image Detail Image Download
img_1655
img_1655
Image Detail Image Download
img_1658
img_1658
Image Detail Image Download
img_1668
img_1668
Image Detail Image Download
img_1669
img_1669
Image Detail Image Download
img_1675
img_1675
Image Detail Image Download
img_1679
img_1679
Image Detail Image Download
img_1685
img_1685
Image Detail Image Download
img_1686
img_1686
Image Detail Image Download
img_1687
img_1687
Image Detail Image Download
img_1690
img_1690
Image Detail Image Download
img_1693
img_1693
Image Detail Image Download
img_1696
img_1696
Image Detail Image Download
img_1714
img_1714
Image Detail Image Download
img_1715
img_1715
Image Detail Image Download
img_1736
img_1736
Image Detail Image Download
img_1738
img_1738
Image Detail Image Download
img_1739
img_1739
Image Detail Image Download
img_1742
img_1742
Image Detail Image Download
img_1744
img_1744
Image Detail Image Download
img_1748
img_1748
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery