ภาพกิจกรรม - ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ และการแนะแนวการรับสมัครนิสิตใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1505

img 1506

img 1513

img 1512

img_1505
img_1505
Image Detail Image Download
img_1506
img_1506
Image Detail Image Download
img_1507
img_1507
Image Detail Image Download
img_1508
img_1508
Image Detail Image Download
img_1509
img_1509
Image Detail Image Download
img_1512
img_1512
Image Detail Image Download
img_1513
img_1513
Image Detail Image Download
img_1518
img_1518
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery